Bel bij overlijden 06 - 13 64 22 90, dag en nacht

Repatriëren van en naar buitenland

Als een van de weinigen verzorgt Boogaard & Partners repatriëring van de overledene naar Nederland of juist overbrenging naar het buitenland. Hierbij komt veel kijken. Er moet een keuze worden gemaakt voor transport over land of per vliegtuig.

Wij staan in nauw contact met onze partners in het buitenland en de diverse ambassades en consulaten. Wij verzorgen de akte van overlijden in het buitenland, de laissez passe en de artsenverklaring. Als uw dierbare in het buitenland is overleden komt er heel veel op u af. 

U kunt hierin op ons rekenen. Wij verzorgen de gehele repatriëring tot aan de uiteindelijke uitvaart op welke locatie dan ook. Vraagt u ook hierin om een vrijblijvende offerte.