Bel bij overlijden 06 - 13 64 22 90, dag en nacht

Kerkelijke uitvaarten

Wanneer u lid bent  van een kerkelijke gemeente dan zal B&P samen met deze gemeente de kerkdienst voorbereiden. Er is alle ruimte en vrijheid het in te kleden op eigen wijze. B&P heeft alle expertise in huis, ook als u niet precies weet hoe uw dierbare zijn of haar  geloof beleefde kunnen wij een brug slaan tussen familieleden.

Hierin moet u weten dat niets teveel of te moeilijk is. We kunnen een laatste afscheid maar één keer keer beleven. Belangrijk is dat er niets is wat u later anders had willen doen. B&P heeft contact met verschillende voorgangers en kan u een passend advies geven.